Onze werkwijze

Vanuit Senzai bieden we binnen de provincie Limburg hulp aan hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en hun ouders. Tevens geven we advies aan scholen binnen een begeleidingstraject met een kind of deskundigheidsbevordering voor leraren(teams) en/of schoolbesturen.

We geven psychosociale begeleiding aan kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Daarnaast geven we ouderbegeleiding aan ouders van kinderen van alle leeftijden. Ook geven we psychosociale begeleiding aan volwassenen op het gebied van hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit.

 

We vinden het belangrijk dat hoogbegaafde kinderen een goede start in hun schoolcarrière maken. Een essentieel onderdeel hiervan is de vroegtijdige onderkenning van een ontwikkelingsvoorsprong. Om deze reden hebben we een vragenlijst als indicatie op hoogbegaafdheid ontwikkeld. Daarnaast streven we er naar om meer mensen kennis te laten maken met de kenmerken van hoogbegaafdheid en om vooroordelen over de hoogbegaafdheid zoveel mogelijk weg te nemen. Mede om deze reden zijn we actief in het talentnetwerk van het SLO.

 

Voor hoogsensitieve kinderen is het belangrijk dat ze leren omgaan met de hoeveelheid prikkels die ze in de wereld ervaren. Binnen onze begeleiding kijken we samen met ouders hoe ze hier in de thuissituatie mee om kunnen gaan en hier samen met hun eigen kind(eren), vaak in combinatie met hun eigen gevoeligheid, een weg in kunnen vinden.

Om de hoeveelheid prikkels in de klas beheersbaar te houden gaan we in gesprek met de leerkracht en zoeken samen naar werkbare oplossingen voor in de klas.

Interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Natuurlijk kunt u ons ook bellen als u een vraag heeft of meer informatie wil.