Hulp van Senzai

Senzai wordt gevormd door Irene Kesselaer-Hospes en Anke Caron. Sinds 2009 bieden wij ouders, kinderen en scholen ondersteuning wanneer zij hulp nodig hebben bij verschillende vraagstukken op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Vanaf 2018 hebben we mensen in dienst zodat we vanuit verschillende disiplines als team ondersteuning kunnen geven aan hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen en hun ouders. 

 

Ons doel is om kinderen meer duidelijkheid en inzicht te geven in zichzelf. We leren ze om gebruik te maken van hun talenten om op een zo optimaal mogelijk manier te functioneren. Door de omgeving hier tips en handvatten in te geven, kunnen ouders en leerkrachten deze bijzondere kinderen verder laten opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen.

 

Via Facebook houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen Senzai maar delen we ook interessante links en ideeën uit ons werkveld.

 

Wist u dat?

De naam Senzai komt van SENsitiviteit en Zingeving en van Anke en Irene.

 

Samenwerken met ouders en scholen.

Niet alleen ouders maar ook de school is van invloed op de ontwikkeling van een kind.
Lees hier meer over het triadisch model van Mönks.

Begeleiding thuis, op onze praktijk of op school

Wij vinden het belangrijk om persoonlijke aandacht te geven aan kinderen en hun ouders en uit te gaan van ieders individuele vragen en problemen. We bieden individuele begeleiding in de thuissituatie of op onze praktijk, afhankelijk van de hulpvraag van kind en/of ouder(s).

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Wanneer dit niet het geval is onderhouden we contact met school of geven begeleiding in de schoolsituatie. Op deze manier betrekken we de leerkracht en school bij een traject en zorgen we dat alle factoren die van invloed zijn op het welbevinden van het kind zo optimaal mogelijk functioneren (triadisch interdependentiemodel van Mönks).

Ook geven we op verschillende locaties in Limburg groepstrainingen.