Psychosociale begeleiding

Wij geven psychosociale* begeleiding aan hoogbegaafde/hoogsensitieve kinderen en hun ouder(s) zowel thuis als op school.

We hebben ervaren dat we kinderen en ouders meestal al in 10 begeleidingsmomenten voldoende op weg kunnen helpen zodat we kunnen afsluiten. Dit komt door onze individuele, complementaire en persoonlijke aanpak. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) en eventueel school bij de begeleiding te betrekken. Op deze manier kan de omgeving het kind verder helpen met het aanleren van nieuw gedrag en kunnen wij ons weer terug trekken.

 

De begeleiding is er op gericht om uw kind zijn sterke kanten zoveel mogelijk te leren benutten waardoor minder positief gedrag gecompenseerd kan worden. We gaan hierbij uit van de kracht van uw kind en hoe u als ouder(s) hierin zoveel mogelijk tot steun kunt zijn.

Afhankelijk van de hulpvraag gaan we op verschillende manieren aan de slag. We proberen vooral vanuit een leuke en positieve aanpak een gedragsverandering op gang te brengen. Dit doen we door middel van spel, visualiseren, tekenen, lichamelijke oefeningen, kinderfocussen maar ook door te praten en samen te zoeken naar oplossingen.

U als ouder(s) heeft gedurende het traject een actieve rol in het ondersteunen van uw kind. Hiervoor geven wij uiteraard tips en handvatten.

Een begeleiding duurt gemiddeld 1 uur waarbij we aan het eind onze bevindingen en adviezen met ouder(s) bespreken.

 

* Bij psychosociaal gaat het om de samenhang tussen het psychische functioneren (binnenkant) en het functioneren van een kind in interactie met de sociale omgeving (buitenkant).