Evaluatie

Bij begeleiding in de thuissituatie of op onze praktijk bespreken we aan het eind van iedere bijeenkomst wat we gedaan hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk om halverwege het traject (of na zo’n 6 weken) met u als ouder(s) te evalueren over de voortgang en de hulpvraag eventueel bij te stellen. Wanneer we de begeleiding afsluiten zal er ook een evaluatiemoment zijn over het traject met als doel het geven van voldoende handvatten voor u als ouder(s). U kunt er voor kiezen om dit gesprek op school plaats te laten vinden zodat de leerkracht op de hoogte is.

 

Als de begeleiding in de schoolsituatie plaats vindt dan hebben we contactmomenten met de leerkracht om onze bevindingen door te geven en te horen hoe de situatie in de klas verlopen is. Natuurlijk houden we u als ouder(s) op de hoogte middels begeleidingsformulieren of per mail. Om met alle betrokken partijen gezamenlijk op een lijn te komen zal er (tussentijds) een evaluatie op school plaats vinden. Waar nodig kan er halverwege (of na zo’n 6 weken) een evaluatiemoment bij u thuis zijn.