Begeleiding hooggevoeligheid

Wij kunnen u en uw zoon/dochter helpen om gevoeligheden te plaatsen, hier weerbaarder in te worden en het soms ook in een ander licht te zien waardoor de hooggevoeligheid mogelijk niet meer als ‘vervelend’ ervaren wordt. Ook kijken we samen met u naar aanpassingen die mogelijk in de omgeving van uw kind gedaan kunnen worden zodat hij/zij zich hier prettiger voelt.

 

Veel ouders herkennen bepaalde gevoeligheden bij hun kind(eren) en zoeken hulp wanneer de hoge gevoeligheid een kind in de weg lijkt te zitten.

Ouders komen dan naar ons toe met de vraag hun kind wat weerbaarder te maken. Ze merken dat hun zoon/dochter snel van slag raakt of angstig is en dan heel boos of verdrietig kan reageren. Dit kan bijvoorbeeld bij een verjaardag (waar veel mensen samen zijn) of wanneer het kind iets ergs gezien heeft op het (jeugd)journaal.
Hoogsensitieve kinderen reageren vaak anders dan klasgenoten op zaken die voorvallen op school. Ze kunnen van slag raken als een kind gepest wordt of onzeker reageren in nieuwe situaties, soms zelfs zo erg dat ze niet mee willen met bijvoorbeeld een schoolreisje.

 

We hebben een vragenlijst hoogsensitiviteit voor kinderen en ouder(s), waarbij we er van uit gaan dat iemand hoogsensitief is als er op zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied kenmerken van een grotere gevoeligheid naar voren komen. Door het invullen van de vragenlijsten krijgen u en uw kind zicht op zijn/haar gevoeligheden. 


Onder individuele begeleiding kunt u meer lezen over onze werkwijze binnen de begeleiding.