Een klacht?

Wij doen ons uiterste best om onze begeleidingen en ons werk zorgvuldig uit te voeren. Ondanks dat kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Mocht u ontevreden zijn over iets of een klacht hebben dan hopen we dat u dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt zodat wij samen met u kunnen kijken hoe we uw klacht op kunnen lossen.

Vanaf 2017 dienen alle zorgprofessionals zich aan de Wkkgz te houden. Zorgverleners dienen de klachtenregeling zelf geregeld te hebben volgens deze wet. Deze klachtenregeling is binnen onze beroepsvereniging geregeld. Middels dit stroomschema ziet u welke stappen wij dienen te volgen binnen de kaders van deze wet. 

Mocht u niet bij ons terecht kunnen/willen met uw klacht dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij onze beroepsvereniging. Op de pagina "Niet tevreden over je hulpverlener?" kunt u hier verdere informatie over vinden.