Be Wise

Hoogbegaafde leerlingen die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen zich hier in onze groepstraining Be Wise op voorbereiden. Binnen deze groep leren ze tussen ontwikkelingsgelijken vaardigheden die ze in de brugklas nodig hebben. Hierbij gaat het niet alleen om het leren om te leren maar ook hoe je je als brugpieper manifesteert op je nieuwe school.

 

Veel hoogbegaafde kinderen lopen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze een aantal vaardigheden missen. Voor het ontwikkelen van leer- en aanpak strategieën moet een leerling lesstof van voldoende niveau krijgen. Helaas hebben lang niet alle hoogbegaafde leerlingen op de basisschool werk gekregen dat voldoende uitdaging bood en hen dus ‘dwong’ om bepaalde strategieën te ontwikkelen. Mede om deze reden lopen hoogbegaafde leerlingen er op het voortgezet onderwijs tegen aan dat ze slecht zijn in het plannen van hun huiswerk, niet kunnen omgaan met een agenda of geen structuur kunnen aanbrengen in de aangeboden lesstof door bijvoorbeeld het maken van samenvattingen.

 

In de training Be Wise bereiden we kinderen voor op de zaken die ze in het voortgezet onderwijs kunnen verwachten en kunnen ze ervaringen met andere hoogbegaafden uitwisselen. De leerlingen kunnen met ontwikkelingsgelijken bespreken of ze op het voortgezet onderwijs vertellen dat ze hoogbegaafd zijn of hoe het is om ‘anders’ te zijn.

De training heeft als doel om de kinderen te stimuleren op hun eigen niveau te leren en werken.

Doordat veel hoogbegaafde kinderen binnen het basisonderwijs onvoldoende op hun capaciteiten worden aangesproken hebben ze vaak niet geleerd hoe ze moeten leren. Bij Be Wise leren we deze kinderen hoe ze het leren aan moeten pakken. We helpen de kinderen met het aanbrengen van structuur in hun agenda en het maken van een planning voor het huiswerk. We onderzoeken samen wat hun leerstrategie is en hoe ze deze zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de lesstof die op het voortgezet onderwijs aangeboden wordt en die de kinderen moeten leren voor proefwerken of schriftelijke overhoringen.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur en 1 terugkombijeenkomst van 1½ uur. 
Voor de zomervakantie zijn 3 bijeenkomsten ingepland, de overige bijeenkomsten vinden plaats als de kinderen op het voortgezet onderwijs zitten. De terugkomstbijeenkomst volgt enkele weken na beëindiging van de Be Wise, hierbij worden onderwerpen herhaald en wordt de 1e proefwerkweek geëvalueerd.

Deze groepstraining wordt op onze praktijk in Brunssum gegeven. U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons contactformulier of door ons een mail te sturen. De startdatum van een nieuwe training vindt u onder nieuw(s).